ท่อ LDPE

ท่อ LDPE  ( LOW DENSITY POLYETHYIENE ) 

นิยมใช้กับงานเกษตรกรรมเป็นหลักหรือสามารถประยุกต์ใช้งานรดน้ำต้นไม้ก็ได้

                                                                                      ทนแรงดัน 2.5 บาร์ 16 MM 20 MM 25 MM