EARLY STREAMER EMISSION ( ESE )

       ระบบ EARLY STREAMER EMISSION เป็นระบบที่เมื่อมีลำประจุจากก้อนเมฆลงมา ทำให้สนามไฟฟ้ามีค่าสูงเพิ่มมากขึ้น แท่ง ESE จะปล่อยประจุออกมาและสร้างลำประจุขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดฟ้าผ่าลงที่แท่ง ESE แทนการลงที่จุดอื่นซึ่งไม่มีประจุล่อ.                                 

                                                                                                                           

หัวล้อฟ้า  เป็นระบบ EARLY STREAMER EMISSION ติดตั้งง่าย ราคาถูก ทั้งนี้หัวล่อฟ้า สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคา หรือตำแหน่งสูงสุดของ อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงงาน

โรงแรม บ้านพักอาศัย

หัวล่อฟ้า รุ่น  รัศมีป้องกันที่ ดี่เยี่ยม ประมาณ 79-107 เมตร

การเลือกใช้หัวล่อฟ้า 

1. หัวล่อฟ้าต้องติดตั้งสูงจากระดับหลังคาหรือดาดฟ้า ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

2. รัศมีการป้องกันสูงสุด 107 เมตร

3.สายไฟตัวนำลงดิน ควรเป็นชนิดทองแดงเปลือย (  BARE COPPER ) ขนาดไม่น้อยกว่า 95 SQ.MM

4. TEST BOX ชนิด PVC ไว้สำหรับใส่เครื่องนับ และวัดค่าความต้านทานของระบบกราวด์

5. ระบบกราวด์ ใช้แท่งกราวด์ ขนาด 5/8"  จำนวน 3 แท่ง แล้วเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงเปลือยให้ครบวงจรเป็นรูปสามเหลี่ยม และวัดค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม

6. ระยะที่ไกลที่สุดจากหัวล่อฟ้าไปยังมุมของอาคาร ( ตัวอย่างรัศมี 85 เมตร )

 

หัวล่อฟ้า รุ่น  รัศมีป้องกันที่ ดี่เยี่ยม ประมาณ 48-72 เมตร

 การเลือกใช้หัวล่อฟ้า 

1. หัวล่อฟ้าต้องติดตั้งสูงจากระดับหลังคาหรือดาดฟ้า ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

2. รัศมีการป้องกันสูงสุด 72 เมตร

3.สายไฟตัวนำลงดิน ควรเป็นชนิดทองแดงเปลือย (  BARE COPPER ) ขนาดไม่น้อยกว่า 95 SQ.MM

4. TEST BOX ชนิด PVC ไว้สำหรับใส่เครื่องนับ และวัดค่าความต้านทานของระบบกราวด์

5. ระบบกราวด์ ใช้แท่งกราวด์ ขนาด 5/8"  จำนวน 3 แท่ง แล้วเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงเปลือยให้ครบวงจรเป็นรูปสามเหลี่ยม และวัดค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม

6. ระยะที่ไกลที่สุดจากหัวล่อฟ้าไปยังมุมของอาคาร ( ตัวอย่างรัศมี  60 เมตร )


เครื่องนับจำนวนครั้งฟ้าผ่า / FOREND LSC LIGHTNING STRIKE COUNTER

1. แสดงตัวเลข  6 หลัก

2. อุปกรณ์ทำงานเมื่อกระแสไฟ 2-100 kA ไหลผ่าน

3. สามารถกันน้ำและ ความชื้น IP65

4. นับได้แบบต่อเนื่อง

5. ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก

6. ขนาด 11.3 x 7 x 4.8 cm