อุปกรณ์ป้องกันงู

อุปกรณ์ป้องกันงู และ สัตว์เลื้อยคลาน ขึ้นต้นเสาไฟ โดยเฉพาะ ป้องกันงูไม่ให้ขึ้นเสาไฟและเพื่อไม่ให้เสียหายแก่สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟแรงสูงบนต้นเสา.

อุปกรณ์ป้องกันงู มึ 3 ชนิดได้แก่ แบบ ตาข่ายกันงู ,

อลูมิเนียมกันงู , พลาสติกกันงู