เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มี กราวด์ สีขาว 16 A 250 V " WNG15923-7"