พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง

 

                                                          พัดลมระบายอากาศ แบบแขวนผนัง 

                                                   FV-25AUT3

                                    แบบ ดูด อากาศออก บานเกล็ด เปิด-ปิด โดยใช้แรงลม

  

 

 

 

 

 

 

                                                             พัดลมระบายอากาศ แบบอุตสาหกรรม

                                           FV-40GS4TP / FV-50GS4TP

                                                         ไฟฟ้าหนึ่งเฟส แบบ ดูด อากาศเข้า-ออก 

 

 

 

 

 

                                          พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดระบายอากาศ

                                                              รุ่น   VD-18Z 4T3   ขนาด 180 mm

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   พัดลมระบายอากาศ HATARI  HT-VW15M3 6"

 

                                 ติดตั้งง่ายด้วยวงกบสำเร็จรูป พร้อม ฝาครอบหลัง

 

 

 

 

 

 

 

                                 พัดลมระบายอากาศ HF-VW30M3 (N)

                        เพิ่มฝาดักน้ำมัน ถอดล้างได้

                         ติดตั้งง่ายด้วยวงกบสำเร็จรูป

 

  

 

 

 

                                         พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก  HC-VG20M3(N)

                               ใช้ง่ายด้วยสวิตซ์สายดึง