พี.จี คอนเน็ตเตอร์ /  PG CLAMP CONNECTOR, BOLT TYPE 16-70   SQ.MM    มี 1 bolt  /                                       2 bolt 25-95