เต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง 16A 250V "  M4-E30  "

เต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง 16A 250V

 ( M4-E30 )