หน้ากากกันน้ำพร้อมกล่องแบบลอย  SIZE    H73  X  W 115  X  D57 MM  "   A8 - W222R/S    "