ชุดสวิทซ์แบบลอย ( สีขาว ) / Surface Switch Set สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง 16 A 250 V "M3-S31"