ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย              ( สีขาว ) Surface Communication Socket Set ( White ) เต้ารับโทรทัศน์ 1 ช่อง + เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง " M3-XPT "