สวิทซ์สลับกันน้ำ มีขนาด 2 P 20A , 35A, 63A 3 P 20A , 35A, 63A, 80A