สวิทซ์ดึงสำหรับติดผนังหรือเพดาน 2A 250V สายยาว 1.5 m ใช้เป็้นสวิทซ์ดึงควบคุมแสงสว่าง