หลอด H.I.D  /  High Intensity Discharge Lamp MODEL :    PHILIPS                     HPL-N 80W  / 542 :   หลอดแสงจันทร์ หรือ หลอดเมอร์คิวรี่ รูปทรงโบว์ลิ่งให้แสง