ขั้วไฟเพดาน เล็ก-กลาง Brand  :  NATO Model   :  NT-KF11WH