โคมไฟกลม 8 " Brand   :     NATO Model   :      NT-LAR11GC

 

โคมไฟกลม  8 นิ้ว