กราวด์รอตสี่แฉก หรือ กราวด์รอตมะเฟือง ขนาด  60 x 60 x 5 mm