แบบ มิเตอร์ - รุ่น  3 เฟส ชนิดต่อตรง  MX2-C01E รูปแบบการต่อใช้งาน 3 เฟส 4 สาย ความแม่นยำในการวัด CLASS 1  IEC 62053-21 สำหรับรุ่น 10(100)A   CLASS   0.5S   IEC 62053-22 สำหรับรุ่น 5 ( 10 ) A พิกัดกระแส     1