ข้อโค้งไฟฟ้าพีอี 90  20mm  25mm   32mm  40mm  50mm  63mm  75mm  90mm  110mm  125mm  140mm  160mm   180mm  200mm

90 HDPE CONDUIT BEND

ข้อโค้งไฟฟ้า PE 90'