ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว  ยี่ห้อ  " HACO "    " EAGLE "