กิ๊บจับท่อร้อยสายเหลือง 18mm ( 1/2" )  ,  20 mm ( 3/4" ) ,  25 mm ( 1" )