ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

    

ที่ตั้ง         : 2/307 หมู่. 7 ต. บางพูด  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120

  

Address:  2/307 Moo.7 Bangpood  Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand

   

โทรศัพท์      :    02-9627687-89, 086-3778090, 086-7091390

  

Telephone  :   02-9627687 -89, 086-3778090, 086-7091390

 

 แฟกซ์          :   02-5836839

 

FAX            :   02-5836839

     

Email          :    tripleeyesengineering@yahoo.com

   

www . triple- eyes.com