คลังเก็บสินค้า บจก อุดร โลจิสติกส์ ปาร์ค  อุดรธานี

คลังเก็บสินค้า อาคาร 1

 

คลังเก็บสินค้า อาคาร 2

 

 

 

คลังเก็บสินค้า อาคาร 3